CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN GỐM Các game đổi thưởng uy tín trangbet88

Chính sách vận chuyển đồ gốm Các game đổi thưởng uy tín trangbet88 , áp dụng cho vận chuyển các sản phẩm và hệ thống đại lý Các game đổi thưởng uy tín trangbet88 Tại Hà Nội, Đại lý sứ Hảo cảnh tại TPHCM, Hải Phòng, Đà nẵng và tất cả các tỉnh thành trong cả nước: Đối với sứ vệ sinh Hảo Cảnh, sứ gia dụng Trung Kiên, sứ gia dụng cao cấp sứ thương hiệu Minh Châu, Sứ xương bone-chine và các sản phẩm sứ cao cấp khác của công ty Các game đổi thưởng uy tín trangbet88 Thái bình.

1. Đối với sản phẩm thiết bị vệ sinh và sứ vệ sinh Hảo Cảnh thương hiệu HC.

  • Với hệ thống đại lý Các game đổi thưởng uy tín trangbet88 trong khu vực nội thành các quận Tp.Hà Nội, Tp.Đà Nẵng, Tp.Hồ Chí Minh: Miễn phí vận chuyển với đơn hàng có giá trị từ 10 triệu đồng.

  • Khu vực tỉnh thành khác tính như sau:

+ Phạm vi bán kính ≤30km có giá trị trên 20.000.000đ: Miễn phí vận chuyển.

+ Phạm vi bán kính ≥30km có giá trị dưới 20.000.000đ: Nhân viên xử lý đơn hàng tính chi phí vận chuyển thực tế và thỏa thuận với khách hàng.

2. Đối với SẢN PHẨM SỨ GIA DỤNG HẢO CẢNH HIỆU HC-SỨ GIA DỤNG TRUNG KIÊN và :

  • Trong khu vực nội thành các quận Tp.Hà Nội, Tp.Đà Nẵng, Tp.Hồ Chí Minh:

+ Đơn hàng khối lượng từ   20,000,000 : Miễn phí vận chuyển.

+ Đơn hàng khối lượng dưới 20,000,000: Phí vận chuyển 3000/KM

  • Khu vực tỉnh thành khác : Nhân viên xử lý đơn hàng tính chi phí vận chuyển thực tế và thỏa thuận với khách hàng.

4. Thời gian vận chuyển: